Publikacje - download

Prezentacja rynku AIM - pobierz plik .PDF (436 Kb)
Prezentacja zawiera podstawowe informacje o jednym z najbardziej dynamicznie rozwijaj±cych się parkietów London Stock Exchange - Alternative Investment Market (AiM). Na tym systemie obrotu oparli się twórcy przyszłego odpowiednika tego rynku w Polsce, który w naszym kraju nosi nazwę ASO.

AiM szans± dla polskich przedsiębiorstw - pobierz plik .PPT (3,78Mb)
Prezentacja Zariny Korolovej - London Stock Exchange Manager CEE International Business Development. Materiał pochodzi z konferencji "Alternative Investment Market - korzystne Ľródło kapitału dla polskich firm, ktora odbyla sie 8 marca 2007 w hotelu Sheraton. Dokument w języku angielskim.

Aspekty komunikacji zewnętrznej w procesie IPO - pobierz plik PDF (553Kb)
Prezentacja Stephena Locka z Mmd "Share of Voice IPO communications issues for CEE companies". Materiał pochodzi z konferencji "Alternative Investment Market - korzystne Ľródło kapitału dla polskich firm, ktora odbyla sie 8 marca 2007 w hotelu Sheraton. Dokument w języku angielskim.

AiM z punktu widzenia NOMADA i Brokera - pobierz plik .PDF (886Kb)
Prezentacja Lindsay Mair i Katie Shelton z DanielStewart &Company o roli nominowanego doradcy oraz brokera na AiM. Materiał pochodzi z konferencji "Alternative Investment Market - korzystne Ľródło kapitału dla polskich firm, ktora odbyla sie 8 marca 2007 w hotelu Sheraton. Dokument w języku angielskim.financier.com.pl © 2007 | Regulamin | Strona główna