PARTNERZY

David Thomas
Doświadczony specjalista w zakresie finansów i zarządzania. W ostatnich latach pełnil m.in. funkcje: prezesa zarządu Coopers & Lybrand Polska, partnera i wiceprezesa Schroder Polska, członka zarządu Baring Brothers Bank, dyrektora zarządzajacego ING Barings Polska, prezesa zarządu HSBC Investment Services Polska oraz HSBC Securities Polska. Od 2003 roku przewodniczy Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej. Pracował w wielu państwach prowadząc kilkaset projektów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji. Był odpowiedzialny za prowadzenie najważniejszych projektów restrukturyzacyjnych w polskiej gospodarce oraz prace kształtujace polski sektor finansowy. Absolwent London University. W Financierze odpowiada za prowadzenie i nadzór projektów.

Paweł Narożny
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, marketingiem i realizowania projektów. Pracowal m.in. dla ING Bank NV, Trinity Management - firmy zarządzającej Trzecim Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Jupiter, był doradcą ekonomicznym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, doradca Wicepremiera i Ministra Finansów, dyrektorem Biura Prasowego i rzecznikiem Ministerstwa Finansów, dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej oraz rzecznikiem Narodowego Banku Polskiego. Byl członkiem Komitetu Komunikacji Zewnętrznej Europejskiego Banku Centralnego. Pracownik naukowy w Katedrze Międzynarodowych Porównan Gospodarczych Szkoły Glównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Glównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoly Praktycznego Zarządzania prowadzonej przez SGH i Instytut Francuski w Polsce. W Financierze odpowiada za kontakty z klientami i instytucjami finansowymi, negocjacje oraz zarządzanie projektami.financier.com.pl © 2007 | Regulamin | Strona główna